Vil sikre danske job på de store byggeprojekter

 

Tunnel-portal set fra den danske side. Illustration: Femern A/S

Femern-projektet er ét af de store byggerier med danske jobmuligheder. Illustration: Femern A/S

Ministerier arbejder på materiale, der skal øge udenlandsk kendskab til det danske system

Udenlandske entreprenører og byggekonsortier skal informeres om det danske arbejdsmarked og landets uddannelsessystem.
Det sker for at sikre størst mulig dansk beskæftigelse på de kommende store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark: Femern-tunnelen, jernbaneudvidelser, supersygehuse m.v.
”Erfaringerne fra bl.a. Metro-byggeriet i København og Skejby Sygehus viser, at det forenklet sagt ikke vil være dyrere for udenlandske entreprenører at indgå kontrakter med sociale klausuler og beskæftige danske medarbejdere end at medbringe arbejdskraften fra deres hjemland”, siger chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Jan Hendeliowitz, der var sekretær for det såkaldte Leo Larsen udvalg,
Ekspert-udvalgets opgave var at give anbefalinger til den danske beskæftigelsespolitik med henblik på at sikre flest mulige danske job til flest mulige ledige på fremtidens bygge- og anlægsprojekter.
Èn af udvalgets anbefalinger er at skabe bedst mulig kontakt til de udenlandske entreprenører, der får kontrakter på de store byggeprojekter, samt at sikre, at de har kendskab til det danske arbejdsmarked og det danske rekrutterings- og uddannelsessystem.

To ministerier
arbejder på sagen
I øjeblikket er Beskæftigelsesministeriet med bidrag fra bl.a. Undervisningsministeriet i færd med at udarbejde det materiale, der skal bibringe udenlandske entreprenører den nødvendige viden om de danske forhold.
Informationsmaterialet ventes klar til at blive rullet ud med udgangen af i år.
”Vi har bl.a. omkring Metro-byggeriet fået oplyst, at der har været mange portugisiske medarbejdere på projektet. Gennem interviews med entreprenøren har vi fået det klare indtryk, at dette i høj grad skyldes ukendskab til det danske system, og at entreprenøren i større omfang ville have rekrutteret dansk arbejdskraft, hvis kendskabet til det danske system havde været større”, siger Jan Hendeliowitz.
Han peger også på, at kravet om ansættelse af lærlinge på de danske projekter i tråd med øvrige sociale klausuler ikke nødvendigvis vil gøre det dyrere for entreprenørerne.

Opfølgning er vigtig
Jan Hendeliowitz understreger betydningen af forudgående information til de udenlandske entreprenører, men at det er mindst lige så betydningsfulgt at følge op hos de entreprenører, der ender med at få opgaverne.
”Vi må hele tiden sikre, at selskaber og konsortier konstant er opdateret omkring mulighederne for ledig arbejdskraft og mulighederne for uddannelse, og at dette sker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Beskæftigelsesregionerne kan lave regionale task force-grupper, og de lokale Jobcentre må være med i en løbende overvågning, der bl.a. skal sikre, at den tilstrækkelige arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer er til rådighed for de aktuelle projekter”, siger Jan Hendeliowitz.
I Region Sjælland gennemføres allerede en række aktiviteter med det formål at opkvalificere ledige til de kommende store bygge- og anlægsopgaver, bl.a. det EU-finansierede projekt ”Nye veje Nye job”. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem regionens jobcentre, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt regionens uddannelsesinstitutioner.
Og i løbet af sidste halvår i år forventes informations-kampagnen i forhold til de udenlandske entreprenører iværksat.

All rights reserved First Link ApS