Tysk ekspertise i Hongkong-tunnel

01_HZMB_Panorama1_150rgb

Ved hjælp af to hydraulisk styrede PERI forskallingsmaskiner er verdens længste undersøiske tunnel i øjeblikket under opførelse i Kina.
(Foto: PERI GmbH)

Pressemeddelelse:
Lige nu er verdens længste undersøiske tunnel under opførelse i Kina. Ved hjælp af PERI know-how og trinvis forskalling, benyttes 2 hydraulik forskallingsmaskiner til støbning af de 33 tunnelelementer. Hvert element måler 180 m og vejer over 70.000 tons.

En 35 km lang vejforbindelse på tværs af Pearl River Bay skal realisere drømmen om sammenvoksningen af Hong Kong og Macao med Zhuhai på det kinesiske fastland. Det centrale element i dette gigantiske projekt, er den 6 km undersøiske tunnel. I det vestlige område placeres en sekssporet motorvej direkte til Hong Kong International Airport. Motorvejen ligger 45 m under jorden, og bygges præcis under den sejlrute som er den vigtigste mellem Pearl River og det Sydkinesiske Hav. Her danner to kunstige øer overgange mellem tunnelen og brokonstruktioner.

Imponerende stationær præfabrikation

Ingeniører fra forskallings og stilladsspecialisten PERI i Weissenhorn, viste allerede deres ekspertise under opførelsen af den 3,6 km lange Øresunds tunnel mellem Danmark og Sverige, der åbnede i 2000. Erfaringerne fra den stationære præfabrikation i dette projekt, bliver nu udnyttet i en anden dimension af PERI teamet i Asien.

På den imponerende fabrik i nærheden af tunnel arbejdet, er der etableret 2 produktions linjer der anvendes til at fremstille de i alt 33 tunnelelementer. Dimensionerne er enorme, idet hvert af de armerede beton rør til standard sektionerne er 180 m lange, 38 m brede, 11,40 m høje og vejer 72.000 tons. Ved hjælp af de to forskallingsmaskiner og den trinvise støbning, produceres de 22,50 m lange segmenter én efter én.

I alt otte af sådanne sektioner danner 1 tunnel element. En komplet hydraulisk produktion af armeret beton i en tørdok, hvor de “præfabrikerede dele” er forseglet i begge ender med vandtætte skotter. De placeres derefter ved havoverfladen i et sænknings bassin, hvorefter de bliver trukket ud. Pontoner stabiliserer tunnelens sektioner under slæbeoperationerne til den endelige position på det åbne hav.

Projektorienteret PERI ingeniørteknik

Hver produktion bestående af 2 tunnelrør og 1 service rør, er hydraulisk styret PERI forskalling og fordelt på seks primære strukturelle komponenter: dæk forskalling, to udvendige og tre indvendige forskallingssæt. Derudover sikrer to forskellige endeforskallinger en korrekt anbringelse af tætningen mellem hvert af de 22,50 m lange segmenter såvel som ved begge ender af hvert af de 180 m elementer.

Den indre forskalling og de 50 meter lange gitter dragere i midten, sikrer en vandret bevægelses enhed, der gør det muligt at komme tilbage til betonstøbningspositionen, og for at bevæge sig ind i de præfabrikerede armeringsbure efter hver støbning. For at sikre en effektiv konstruktion hele vejen igennem, er understøtningen og portal kranen ligeledes vigtige elementer i PERI´s samlede koncept.

 Indvendig og udvendig  forskalling er flyttet ind i beton position - en hydraulisk styret proces.  (Foto: PERI GmbH)


Indvendig og udvendig forskalling er flyttet ind i beton position – en hydraulisk styret proces.
(Foto: PERI GmbH)

Monolitisk tunnel uden ankre

Den afgørende fordel ved PERI´s procesløsning er, at bundpladen, ydervægge og dæk er fremstillet monolitisk og, som noget særligt, uden ankre. Som et resultat heraf kan mange tusinde anker punkter undværes, hvilket optimerer mandetimer og minimerer faren for vandgennemtrængning.

Der kræves omkring 30 timer til at støbe en komplet sektion med ca. 3,600 m³ beton. Ved hjælp af de to PERI forskallingsmaskiner, bliver der støbt tæt på én million kubikmeter beton for at producere de “præfabrikerede komponenter” som derefter samles på havbunden og danner en tunnel. HZMB tunnellen er designet til en ekstra lang levetid på 120 år – og det stiller enorme krav til alle de anvendte materialer og kræver en høj kvalitetsstandard af personalet, alt sammen inden for en stram konstruktions tidsplan.

Ambitiøst transportprojekt

Når man inkluderer alle indfaldsveje, vil Hong Kong-Zhuhai – Macao vejforbindelsen have en samlet længde på 50 km. Udover den 6 km lange tunnel passage er der to hængebroer der sikrer uhindret passage af gods-og passagerskibe. Bro og tunnelkonstruktionen er designet til at modstå jordskælv på op til 8,0 på Richter-skalaen samt vindhastigheder på 200 km/h.

Byggeriet beløber sig til omkring 7.6 milliarder euros. Den nye rute vil være åben for trafik i 2016, og vil forkorte rejsetiden fra Hong Kong til Zhuhai fra fire til blot én time.

 

Kontaktoplysninger:
PERI Danmark A/S
Forskalling Stillads Rådgivning
Greve Main 26 Danmark
Tel: 43 45 36 27 Fax 43 45 36 87
peri@peri.dk www.peri.dk
Kontakt: Marketing for billed materiale: Helle Facius hf@peri.dk Teknisk afdeling: Teknisk chef / Civilingeniør, M.Sc Morten Sterregaard morten.sterregaard@peri.dk

All rights reserved First Link ApS