Effektiv ledelse er vej til Femern-ordrer

Effektiv ledelse er et nøgleelement både i forhold til at kunne vinde en af Femernkontrakterne og til at kvalificere sig som underleverandør til en kontrakthaver. Det var et af budskaberne, da Femern A/S tirsdag 21. januar 2014 var vært for konferencen “Industry Day” i København.

Ca. 450 deltagere, der repræsenterede virksomheder i hele Europa, deltog i konferencen, der var den anden af sin slags. “Industry Day” blev afholdt for første gang i 2012 med ligeså mange deltagere.

Teknik og netværk
Nogle af deltagerne repræsenterede virksomheder fra de ni konsortier, som i 2013 blev prækvalificeret til at byde på de fire hovedkontrakter. Andre kom for at høre nærmere om de nyligt offentliggjorte udbud vedrørende tekniske og elektriske anlæg og installationer.

Og rigtig mange var der for netop at knytte kontakt til de førnævnte virksomheder og konsortier i håb om at komme i betragtning som underleverandør, når kontrakterne i 2015 bliver underskrevet.

Arrangementet handlede således ikke blot om at fortælle om udbudsprocesser, kontraktvilkår, og tekniske specifikationer. Det handlede i høj grad om også at give potentielle underleverandører og potentielle kontrakthavere lejlighed til at mødes.

Industry day 2014

Femern A/S Industry Day 21. januar 2014 blev afholdt i Axelborg midt i København.

Krav om dokumentation og rapportering
Men ét er personligt netværk, et andet er konkrete krav. Og i den forbindelse lød der er et klokkeklart budskab fra talerstolen, da teknisk direktør Steen Lykke fra Femern A/S henvendte sig til deltagerne.

“Management is a key issue” slog han fast. Femern A/S vil som bygherre kræve høje standarder i forhold til dokumentation og rapportering, og det kræver effektivitet i forhold til kommandovej og informations-flow både i enkeltstående entreprenørvirksomheder og i konsortier.

Dette krav gælder naturligvis også for de virksomheder og konsortier, der forsøger at bringe sig selv i spil som underleverandør. Et andet parameter udover de rent faglige, som uden tvivl også vil blive vægtet, er corporate social responsibility (CSR), herunder bl.a. virksomhedens eller konsortiets bidrag til uddannelse.

All rights reserved First Link ApS